Clean park, s.r.o.
 
Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny
Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny

Slovník pojmov

Difúzna fólia – poistná hydroizolácia, musí prepustiť vlhkosť z materiálov pod ňou, ale nesmie pustiť prípadnú vodu z exteriéru do strešného plášťa. Ukladá sa pod krytinu na strešný plášť a slúži na odvedenie vody zo strechy v prípade náporového dažďa či snehu, ktorý sa dostane pod krytinu.

Tepelná vodivosť – je schopnosť materiálu prenášať teplo. Označuje sa ako súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Čím je táto hodnota nižšia, tým je materiál odolnejší a menej prenáša teplo.

Parozábrana – fólia, ktorá bráni prieniku vodných pár do strešného plášťa. Tým zvyšuje aj životnosť krokiev a drevených častí a zároveň chráni tepelnú izoláciu, ktorá by stratila svoje izolačné schopnosti, ak by nasiakla vodou. Ukladá sa zo strany interiéru.

Tepelné mosty – sú miesta, kde je prerušený tepelný odpor konštrukcie zle vyriešeným detailom, najčastejšie v mieste styku konštrukcií, napríklad styk rámu strešných okien a strešného plášťa. Detektorom zle vyriešených detailov je väčšinou výskyt plesní na miestach tepelného mosta.

Iskrova skúška - preverí tesnosť hydroizolácie na báze kladnej a zápornej elektródy /odporu/, používa sa na najmä pri plochých strechách. Je jednou z viacerých možností zistenia celistvosti hydroizolácie.

 
Tondach
Bramac
Velux
Isover
Fatra
Lindab
KJG
Dorken
Creaton
Ruukki