Clean park, s.r.o.
 

Ploché strechy

Povlakové krytiny - Hydroizolácia

Hydroizolačnú vrstvu plochých striech (správne povlaková krytina) sa odporúča navrhovať so sklonom najmenej 1° (cca1,75%) smerom k odvodňovacím prvkom (vrátane úžľabia)

Na povrchu bezúčelových (nepochôdznych) plochých strechách by voda nemala vytvárať kaluže hlbšie ako 10 mm.

Krytina musí byť zabezpečená proti strhnutiu vetrom kotvením alebo priťažením.

Skladby je potrebné navrhnúť projektantom s ohľadom na parametre vnútorného prostredia s tepelno-technickým prepočtom (predovšetkým u rekonštrukcií alebo priestorov s vyššou vlhkosťou vzduchu a už zatekajúcich striech).

Hydroizolácia (falcovaný plech)

Drážková (falcovaná) krytina je rokmi preverený spôsob zastrešenia, vhodný hlavne do horských oblastí a do miest so zaťaženými poveternostnými podmienkami (napr. exponované fasády, náveterné strešné plochy). Ani na Slovensku nie sú žiadnou výnimkou. Počas niekoľkých rokoch bola pomocou bežného pozinkovaného plechu používaná na strechy v oblastiach s vysokým snehovým zaťažením, na konštrukcie s malým sklonom (mansardy, viekiere, apod.) alebo ako doplnok strešnej krytiny.

Princíp falcovanej krytiny spočíva v súvislých pásoch (alebo tabuliach) kladených od odkvapu k hrebeni, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcom). Takéto spojenie zaisťuje nepriepustnosť spojov a to v prípade snehovej pokrývky. Základnou surovinou pre falcovanú krytinu je predlakovaný zvitkový oceľový plech, taktiež titánzinkový plech alebo medený plech v šírke 620-670 mm.

Predlakovaný oceľový plech/lakoplast/

Predlakovaný oceľový plech Ide o celkom unikátny materiál vyznačujúci sa vysokou životnosťou, stálou farebnosťou a vynikajúcou spracovateľnosťou. Použitá jemnozrnná oceľ je dobré tvárna i napriek tomu, že hrúbka plechu je väčšinou 0,6 nmm. V prípade oceľového plechu je ten žiarovo pozinkovaný (350 g/m2) a povlakovaný niekoľkými vrstvami polysterových ochranných lakov. Povrchová úprava je v ponuke v niekoľkých rôznych farebných odtieňoch. Plech je ošetrený ochrannou fóliou, ktorá chráni jeho povrch pri montáži.

Titánzinkový plech/Rheinzink/

Titánzinkový plech/Rheinzink/ RHEINZINK je titánzinkový materiál vyrobený podľa STN 988 (STN EN 988). Zliatina RHEINZINK sa skládá z elektrolyticky čistého zinku podľa STN 1179 so stupňom rýdzosti 99,995% a z presne určených podielov prísad medi a titánu. Veľký význam tejto zliatiny spočíva okrem iných faktorov aj v jej materiálovo-technologických vlastnostiach a v typickom sfarbení, akú mu dodáva RHEINZINK - patina.
V jednom jedinom nepretržitom výrobnom procese sa materiál roztaví, leje, valcuje a natáča do zvitkov na oceľové cievky rovnomerne a v bezchybnej kvalite. Tieto zvitky slúžia na ďalšie spracovanie ako východiskový produkt na výrobu vysokohodnotného programu strešného odvodňovacieho systému RHEINZINK a hotových výrobkov na zastrešenie a na fasády, vrátane potrebných stavebných profilov. RHEINZINK sa dodáva ako lesklovalcovaný a z výroby predzvetraný materiál s typickým modrošedým a bridlicovošedým vzhľadom.

Medený plech

Medený plech Používa sa hlavne na výrobu striech pre svoju mimoriadnu odolnosť voči kyseline uhličitej (dážď). Na povrchu vytvorí tenkú vrstvu oxidov, ktorá je odolná voči ďalšej korózii. Problémom je len kombinácia meď – oceľ, ktorá vytvára elektrochemické články podporujúce koróziu.Plech, spájaný dvojitým falcom má nadčasový vzhľad. Veľmi dobre sa prispôsobuje požiadavkám modernej architektúry, rovnako ako štýlom 18. a 19. storočia. Možnosti jeho použitia sú neobmedzené.

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny
Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny

 
Tondach
Bramac
Velux
Isover
Fatra
Lindab
KJG
Dorken
Creaton
Ruukki