Clean park, s.r.o.
 

Ploché strechy

vegetačná strecha

Vegetačná (zelená) strecha
 •  vegetačná vrstva
 •  substrát  (podľa použitej vegetácie suchomilky>80mm, tráva >300mm, ...)
 •  ochranná textília min 300g/m2 FATRATEX 300
 •  nopová fólia (hydroakumulačná a drenážna vrstva- podľa typu vegetácie)
 •  FATRAFOL 818/V
 •  textlia min. 200g/m2 - FATRATEX 200
 •  EPS 100 S Stabil
 •  parozábrana FATRAPAR
 •  stropná konštrukcia

pozn.:

 • použiť FATRAFOL 818V/UV hr 1,5mm ak vrstvy nad HI nezabezpečia ochranu pred UV žiarením (FATRAFOL 818V/UV použiť napr. aj na atiky, komíny, ...)
 • v prípade že strecha bude nejaký čas bez vrchnej vrstvy odporúčame použiť FATRAFOL 810 hr.1,5mm mechanicky kotvený (s FLL testom odonosti prerastaniu koreňov)
 • vegetáciu, substrát a aj hydroakumulačnú vrstvu odporúčame riešiť so špecialistom - záhradníkom pre konkrétnu aplikáciu (predpokladaná vegetácia, sklon, potrebná údržba, ...)
 • v prípade nerozoberateľných vrstiev nad hydroizoáciou je vhodné použiť dvojitý hydroizolačný systém s možnosťou kontroly aktivácie (oprava bez rozoberania) - treba špeciálny návrh- projekt
 • fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2
 • tepelná izolácia môže byť aj - vláknitá (sklená, ,čadičová,...) (textília potom pod fóliou nie je nutná ) hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súľade podľa určenia výrobcu (pevnosťv tlaku ,...)
 • parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny
Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny

Riešenia

 
Tondach
Bramac
Velux
Isover
Fatra
Lindab
KJG
Dorken
Creaton
Ruukki