Clean park, s.r.o.
 

Ploché strechy

priťažená strecha (štrkom) a dlažba na terče

(štrková vrstva prípadne dlažba znižuje tepelné namáhanie fólie aj množstvo UV žiarenia a priaznivo ovplyvňuje životnosť fólie, zvýšuje ale požiadavky na únosnosť stropnej konštrukcie )

Štrková vrstva Dlažba na terče 
 -štrková vrstva - ťažené kamenivo prané
  frakcie 16-32 mm (aspoň 60mm)
 -FATRATEX 300 ochranná textília min 300g/m2 
 -FATRAFOL 818V/UV hr. 1,5mm * -voľne položený
 - FATRATEX 200 -textlia min. 200g/m2
 -EPS 100 S Stabil
 -parozábrana FATRAPAR
 -stropná konštrukcia

 -dlažba na terče (napr betónová 400x400x40)
 -bez textílie
 -FATRAFOL 818V/UV hr. 1,5mm
- FATRATEX 200 -textlia min. 200g/m2
 -EPS 150 S Stabil
 -parozábrana  FATRAPAR
 -stropná konštrukcia

pozn.:

  • ALT možno použiť FATRAFOL 818V hr 1,5mm ak vrstvy nad HI zabezpečia 100% ochranu pred UV žiarením (neplatí napr. pre dlažbu na terče)
  • v prípade že strecha bude nejaký čas bez štrkovej vrstvy/ dlažby odporúčame použiť FATRAFOL 810 hr.1,5mm mechanicky kotvený.
  • dlažbu je možné klásť aj do kameniva fr 4-8  min40mm
  • pod prevádzkové vrstvy nie je vhodné používať hydroiozolačnú fóliu tenšiu ako 1,5mm
  • fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2
  • tepelná izolácia môže byť aj - vláknitá (sklená, ,čadičová,...) (textília potom pod fóliou nie je nutná ) hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súľade podľa určenia výrobcu (pevnosťv tlaku ,...)
  • parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny
Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny

Riešenia

 
Tondach
Bramac
Velux
Isover
Fatra
Lindab
KJG
Dorken
Creaton
Ruukki