Clean park, s.r.o.
 

Ploché strechy

mechanicky kotvená strecha

Mechanicky kotvené skladby sú upredňostňované pred ostatnými (pri kotvení sa dá zároveň diagnostikovať podklad (pri vŕtaní =aplikovaní kotiev) je cítiť zatečené miesto, pluzgier na streche, prípadne zatečená voda (skrutka sa pretočí, ide ľahšie, vycvrkne z diery voda, ...) a tak je prehľad o tom v akom stave je pôvodná skladba.

Nová strecha Rekonštrukcia

 FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená
FATRATEX 200 (textlia min. 200g/m2 )
EPS 100 S Stabil  hr ... -zvyčajne >200mm
pre novostavby, najpouživanejšie 120, 150mm pri rekonštrukcii)

 - parozábrana
- stropná konštrukcia
- pôvodná asfaltová krytina
+ ďalšie vrstvy strechy

pozn.:

  • fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (na objednávku možno dodať aj 1,8 a 2,0mm, príp1,2mm )
  • fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2
  • tepelná izolácia môže byť aj - vláknitá (sklená, ,čadičová,...) (textília potom pod fóliou nie je nutná) hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súľade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,...)
  • parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
  • podklad musí umožnit mechanické kotvevnie (nevhodný podklad napr. polystyrénbetón, ŽB rebierkové panely...)


REKONŠTRUKCIE:

  • v prípade NEzatekajúcich striech pôvodná asfatová hydroizolácia môže tvoriť parozábranu
  • v prípade striech s drobnými vlhkostnými poruchami sa pôvodná asfatová hydroizolácia môže perforovať  pre odvetranie vlhkosti prípadne len narezať a odstrániť vodu medzi pásmi
  • v prípade veľmi zatečených striech kde je zabudovane veľké množstvo vlhkosti treba pôvodné mokré vrsty odstrániť (premočené vrstvy škváry, pórobetónu , ...)

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny
Realizujeme kompletnú dodávku a montáž šikmých striech od dreveného krovu, paropriepustnej fólie, strešných okien a pokládky samotnej strešnej krytiny

Riešenia

 
Tondach
Bramac
Velux
Isover
Fatra
Lindab
KJG
Dorken
Creaton
Ruukki